Malo terapije z veliko srca.

Splošni pogoji uporabe

Pravilnik o zasebnosti

Copyright © 2019 Anja Erjavec. Pravilnik o zasebnosti rabe spletne strani www.anjaerjavec.si

Ta Pravilnik o zasebnosti se uporablja samo za to spletno mesto in ne velja za spletne strani tretjih oseb, katerih drugačne prakse in politike glede zbiranja in uporabe podatkov lahko bistveno odstopajo od določil tega Pravilnika o zasebnosti. Dodatne informacije so navedene v nadaljevanju.

Z UPORABO SPLETNEGA MESTA ZAGOTAVLJATE IN JAMČITE, DA STE PREBRALI IN RAZUMETE TER SE STRINJATE S POGOJI, NAVEDENIMI V TEM PRAVILNIKU O ZASEBNOSTI. ČE PRAVILNIKA O ZASEBNOSTI NE RAZUMETE ALI SE Z NJIM NE STRINJATE, NEMUDOMA ZAPUSTITE TO SPLETNO MESTO.

Pri vsakem obisku spletne strani se uporabljajo določila takrat veljavne različice Pravilnika o zasebnosti. Skladno s tem morate ob vsaki uporabi spletnega mesta preveriti datum Pravilnika o zasebnosti (ki se pojavi na koncu) in pregledati vse morebitne spremembe, ki so v veljavi od vašega zadnjega obiska spletnega mesta. Za namene tega pravnega obvestila je spletna stran skup podstrani na naslovu www.anjaerjavec.si. Vsi podatki, informacije in vsebine na spletni strani so vam na voljo pod pogoji oziroma z omejitvami, ki so navedeni v nadaljevanju.

 Vsi podatki, informacije in vsebine na spletni strani so informativne narave. Vsi uporabniki uporabljate spletno stran na lastno odgovornost.

Na določenih mestih na spletni strani zbiramo nekatere vaše identifikacijske podatke. Uporabniki dajete te podatke prostovoljno. 

Spletno mesto ni namenjeno otrokom, mlajšim od 14 let. Raziskovalna in razvojna dejavnost, Anja Erjavec s.p., ne spodbuja ali zavestno zbira osebne podatke od otrok, mlajših od 18 let. Če Raziskovalna in razvojna dejavnost, Anja Erjavec s.p., ugotovi, da je dejansko pridobila osebne podatke od otroka, mlajšega od 18 let, bo vse take podatke izbrisala iz svoje baze podatkov. Ker Raziskovalna in razvojna dejavnost, Anja Erjavec s.p., zavestno ne zbira osebnih podatkov otrok, mlajših od 18 let, takih podatkov niti ne uporablja niti ne razkriva tretjim osebam.

Na strani Kontakt s pomočjo kontaktnega obrazca zbiramo sledeče identifikacijske podatke: ime, priimek in e-naslov. Zagotavljamo, da bodo podatki uporabljeni izključno za svoje potrebe in potrebe našega komuniciranja ter ne bodo posredovani tretjim osebam. Po zaključeni komunikaciji na osnovi kontaktnega obrazca bodo vpisani podatki izbrisani. 

Na ostalih straneh se zbira e-naslove uporabnikov, ki si želijo biti naročeni na e-novice. Zbrane podatki bodo uporabljeni izključno za lastne potrebe in potrebe obveščanja naročnikov o najnovejših novicah, aktivnostih in drugih dogodkih ter drugih zanimivih vsebinah. Če ne želite prejemati e-poštnih sporočil, lahko zavrnete to možnost, tako da sledite navodilom za odjavo, ki so navedena v vsakem e-poštnem sporočilu ali pošljete zahtevo na naslov erjavec.anja@gmail.com.

Vse objavljene vsebine so v lasti podjetja Raziskovlana in razvojna dejavnost, Anja Erjavec s.p.. Podjetje tudi upravlja s spletno stranjo.

Raziskovalna in razvojna dejavnost, Anja Erjavec s.p., izvaja in vzdržuje primerne varnostne postopke in prakse za zaščito pred nepooblaščenim dostopom, uporabo, spreminjanjem, uničenjem ali razkritjem vaših osebnih podatkov.

Raziskovalna in razvojna dejavnost, Anja Erjavec s.p. želi, da so vaši osebni podatki popolni in točni. Z uporabo spletnega mesta zagotavljate in jamčite, da so vsi podatki, ki ste jih navedli v obrazcu za registracijo ali na kak drug način v zvezi z uporabo spletnega mesta in storitev, popolni in točni, ter da jih boste po potrebi posodobili, tako da bodo vedno celoviti in točni.

Dovoljeno je nalaganje ter tiskanje vsebin in informacij z namenom ogledovanja in branja v nekomercialne namene. Brez predhodnega pisnega dovoljenja lastnika je prepovedano vsako prepisovanje, kopiranje, razmnoževanje, distribuiranje, ponovno objavljanje, spreminjanje informacij in vsebin s spletne strani v komercialne namene. Prav tako je prepovedana uporaba kateregakoli elementa na spletni strani za kakršnekoli drug namen, razen za izključno osebno, nekomercialno in domačo rabo. 

Uporabnikom si prizadevamo zagotavljati nemoteno uporabo spletnega portala. Zaradi tehničnih razlogov (za potrebe vzdrževanja in/ali zamenjave opreme) si pridržujemo pravico do krajših prekinitev delovanja spletnega portala oziroma motenj dostopa, ne prevzemamo pa nikakršne odgovornosti in garancij za nemoteno uporabo spletne strani.

Raziskovalna in razvojna dejavnost, Anja Erjavec s.p., niti katerakoli druga fizična ali pravna oseba, ki je sodelovala ali še sodeluje pri ustvarjanju, nastanku in izdelavi spletne strani, ne morejo biti odgovorni in ne odgovarjajo za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa, uporabe ali nezmožnosti uporabe informacij na spletni strani ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini. Raziskovalna in razvojna dejavnost, Anja Erjavec s.p. tudi ni odgovorna za kakršnekoli poškodbe (vključno tiste, ki jih povzročijo virusi) računalniške opreme, mobilnih telefonov ali katerekoli druge aplikacije, s katero je mogoče dostopati do spletne strani, zaradi vašega obiska spletne strani ali kakršnekoli njene uporabe. 

Raziskovalna in razvojna dejavnost, Anja Erjavec s.p. ni odgovorna za nikakršno morebitno škodo kakršnekoli vrste, ki bi utegnila nastati zaradi nestrokovne uporabe informacij, uporabe nepopolnih informacij ali nezmožnosti uporabe informacij ter vsebin na spletni strani.

Čeprav bo večina sprememb verjetno majhnih, si Raziskovalna in razvojna dejavnost, Anja Erjavec s.p. pridržuje pravico, da kadar koli in brez predhodnega obvestila, dodaja, posodablja, spreminja ali prilagaja besedilo tega pravilnika o zasebnosti. Vse dopolnitve, posodobitve, spremembe ali prilagoditve bodo objavljene na spletnem mestu 30 dni pred začetkom njihove veljavnosti. Pri vsakem obisku spletne strani se uporabljajo določila takrat veljavne različice Pravilnika o zasebnosti. Skladno s tem morate ob vsaki uporabi spletnega mesta preveriti datum Pravilnika o zasebnosti (ki se pojavi na koncu) in pregledati vse morebitne spremembe, ki so v veljavi od vašega zadnjega obiska spletnega mesta. V kolikor Raziskovalna in razvojna dejavnost, Anja Erjavec s.p.ne pridobi vašega izrecnega soglasja, bo spremenjen pravilnik o zasebnosti veljal samo za podatke, zbrane po začetku veljavnosti spremenjenega pravilnika o zasebnosti, in ne za informacije, ki so bile zbrane v skladu s predhodnim pravilnikom o zasebnosti.

Ljubljana, 1.3.2020