Malo terapije z veliko srca.

Čuječnost

Čuječnost je del tega kar nas dela ljudi – sposobnost, da se polno zavedamo in smo pozorni iz trenutka v trenutek. Na žalost smo v tem stanju le nekaj trenutkov, nato pa zdrsnemo v dnevno sanjarjenje in osebne zgodbe. Jon Kabat-Zinn pionir terapevtske uporabnosti čuječnosti slednjo opredeljuje kot pozornost, ki vznikne preko nenehnega zavedanja v sedanjem trenutku brez obsojanja. Sposobnost za trajno pozornost iz trenutka v trenutek, še posebej, ko se znajdemo sredi čustvenega nemira, je posebna veščina, ki se je lahko nauči prav vsak.

Ko govorimo o praksi čuječnosti, ne gre za vajo nekega nastopa, ki ga bomo kasneje lahko ponovili. Pomeni namenoma biti v sedanjosti, vedno gre za odvijajoč se trenutek. Predanost redni praksi zajema številne oblike, vse od različnih oblik formalne prakse, ki zajemajo daljše časovno obdobje in se redno izvajajo ter vse do neformalne prakse, katere namen je ohranjati zavedanje v vsakodnevnih aktivnostih.

Različne oblike psihosocialne pomoči vključujejo čuječnost v obliki na čuječnosti temelječih programov za zmanjševanje stresa. Gre za strukturirane osemtedenske skupinske programe znotraj katerih se udeleženci spoznavajo z različnimi oblikami meditacije in preko katerih postopno razvijajo stanje polnega, neobsojajočega zavedanja in sprejemanja, tukaj in zdaj. Ker se čuječnost razvija z redno prakso, se udeleženci na začetku programa strinjajo, da bodo med posameznimi srečanji meditirali doma (gre za formalno prakso), čuječnost pa naj bi razvijali tudi v vsakdanjem življenju (neformalna praksa). Poleg učenja meditacij so udeleženci deležni tudi znanj s področja stresa in čustev. Cilj programa je udeležence spodbuditi, da bi se v večji meri zavedali svojih misli in čustev ter spremenili svoj odnos do njih.

Izvajam delavnice in tečaje čuječnosti.

Delavnica čuječnosti
V okviru delavnice se prične spoznavanje kaj čuječnost pravzaprav v svojem bistvu je. Delavnica sestoji iz teoretičnega in praktičnega dela.

Trajanje: po dogovoru
Cena: po dogovoru

8 – tedenski tečaj čuječnosti
Osem-tedenski tečaj čuječnosti je osnovan na Mindfulness based cognitive therapy in Mindfulness based stress reduction programih. Tečaj vodi posameznika po poti zavedanja in učenja sprejemanja vsega kar je tukaj in zdaj.

Trajanje: 8 tednov/ 2h
Cena: po dogovoru, glede na število prijav