Malo terapije z veliko srca.

O Meni

Sem Anja – oseba, ki ljubi življenje ter delo opravlja z veliko mero strasti in srčnosti.

Čuječnost in psihoterapija predstavljata velik in pomemben del mojega življenja, saj od mene terjata nenehno skrb za lastno psihično kondicijo, kar pa mi navsezadnje omogoča, da lahko klientom in udeležencem mojih delavnic nudim vse tisto, kar sem jim kot strokovnjakinja dolžna nuditi. Iz moje strasti do prej omenjenih področij se poraja tudi moja življenjska vizija, ki je, deliti izkustvo čuječnosti in psihoterapije z drugimi ter ju uporabljati kot sredstvo za pomoč vsem tistim, ki si te pomoči želijo in jo potrebujejo.

Sem specializantka integrativne psihoterapije na inštitutu za psihoterapijo in svetovanje – IPSA. Moja osnovna izobrazba je magistrica biopsihologije. V svojem magistrskem delu sem raziskovala, katere tehnike čuječnosti integrativni psihoterapevti uporabljajo pri svojem delu.

Svoje znanje nenehno nadgrajujem s poglobljenim strokovnim raziskovanjem, lastnim psihoterapevtskim procesom ter z udeležbami na domačih in mednarodnih seminarjih.

Pri svojem delu sta mi poleg neobsojajočega sprejemanja drugih, pomembna tudi iskrenost do sebe in drugih ter zaupanje. Zaupanje in diskretnost sta nekaj kar zelo spoštujem in k čemur me zavezuje tudi etični kodeks SINTE (Slovensko društvo za integrativno psihoterapijo in transakcijsko analizo – članica le-tega sem tudi sama) in SKZP (Slovenska krovna zveza za psihoterapijo). Slednje pomeni, da je vse kar je podeljeno, izrečeno in povprašano na terapiji obdelano v skladu z dogovorom o zaupnosti.

Svoj osebni mir, energijo za življenje in navdih najdem v gorah, kamor se odpravim zaradi razgleda in zvokov narave. Poleg gora mi pomemben vir notranjega miru ter življenjske energije in navdiha predstavljajo tudi potovanja, ki mi omogočajo nove dogodivščine in spoznavanje novih kultur ter branje knjig, saj se moje hrepenenje po znanju nečesa novega nikoli ne konča.